* Lahellesiden *

Lahellesiden

Navnet Lahelle består av et sammensatt ord som også er kjent i gammelnorsk med formen ladh-hella. Ordet helle betyr egentlig flatt fjell, og finnes i mange navn ved sjøen på flate fjell brukt til å trekke båter ned til vann eller opp fra vann. Lahelle er tolket som lastested, et sted ved sjøen der båter blir lastet. Et navn som Laberget, som forekommer flere steder, har samme betydning. Det er altså tale om steder som fra naturens side egner seg som steder til å bringe varer og last om bord i båter (Opplysningen er gitt av Vidar Haslum, Universitet i Stavanger).

TIL INFO:

Installasjon av døråpner

Det er i dag installert automatisk døråpner på ytterdøra i nr. 35. Døra skal fra nå av åpnes med trykknapp på innsida av døra, se bildet. Det er montert en nøkkellås på utsiden til bruk for handicappede, ellers brukes den vanlige nøkkelen.

Det er veldig viktig at ingen lar døra stå åpen med dørstopper (stein osv.). Hvis det skjer, kan den automatiske døråpneren bli ødelagt. I tilfelle flytting osv. kan funksjonen slås av midlertidig ved å trykke på en knapp øverst til høyre på selve dørheisen.    

(Installasjonen har medført at inngangsdøra i dag tirsdag ikke kan åpnes fra leilighetene. Montøren vil bli kontaktet i morgen så snart det lar seg gjøre og bli bedt om å reparere feilen).

Gasskontrollen

Teknikeren fra Try Rør er fortsatt syk. Firmaet har i dag morges opplyst at kontrollen i nr. 33 og 31 er utsatt til onsdag og torsdag 19. og 20. oktober. (Kontrollen i nr. 35 vil gjøres ferdig i dag).

Gass- og ventilasjonskontroll / avlesning

Gass- og ventilasjonskontroll

Styret har fått melding fra Try Rør om at den av teknikerne som skulle starte i blokk 33, var blitt syk. Den andre teknikeren starter i leilighet nr. 1 i blokk 35, og rekker sannsynligvis ikke mer enn nr. 35 i dag. Det vil derfor mest sannsynlig ikke bli gasskontroll i nr. 33  og 31 i dag. 

Ventilasjonskontrollen går som normalt, dvs. fra blokk 35 osv. Etter planen skal alle leilighetene bli kontrollert i dag.

Avlesning av målerne den 30.9.

Bortsett fra fire leiligheter som ikke har levert avlesningsskjemaet, viste kontrollen at alle har betalt inn a konto for høye beløp for fjernvarmen (varmt vann og oppvarming). Det overskytende beløpet vil sannsynligvis bli regulert i forbindelse med innbetalingen for 1. kvartal i 2023. Hvis dere vil ha beskjed om beløpets størrelse, kan dere ta kontakt med en av oss i styret. 

Styret, 10. oktober 2022

Måleravlesning

Styret i sameiet hadde nylig møte. De veldig varierende  prisene  på energi betyr usikkerhet når det gjelder innbetalingen vi gjør  hver 3. måned. Vi ber dere derfor ta en måleravlesning som vi   vanligvis gjør hver 31. desember. Regnskapsføreren vil ta en  avregning mot det som allerede er innbetalt, og eventuelt  fakturere oss beboere hvis det skulle være utestående beløp

Dette gjøres for at vi skal ha bedre oversikt over vårt eget forbruk.

Det er lagt skjemaer (samme som ved nyttår) i postkassene.

Avlesningen bes gjort den 30. september eller så nært som  mulig  opp til denne datoen. Avlesningen gjelder også gassforbruket.

Utfylte skjemaer legges som vanlig i postkassen til Gunnar Skaar.

Siste innlegg

Arkiv