Innlegg 2017

 

Årets siste styremøte ble holdt den 28. november, og selv om saksmengden avtar noe, så er det alltid saker og ting å ta fatt i.  Jobben som har krevd mest oppmerksomhet i dette året (og delvis året før) har vært utbedringen av blikkplatene.  Det var ferdigbefaring på blokk 31 og 33 den 11. desember, men det viste seg å være flere punkter som ikke var tilfredsstillende gjort.  Dette har de involverte firmaene akseptert, men da vinteren har gjort sitt inntog, om enn med mildere dager i skrivende stund, må jobben sannsynligvis gjøres først når våren kommer. 

Som dere sikkert er orientert om, starter Avfall Sør på nyåret med innsamling av plast.  For sameier som våre, tilbys leie av dunker til plastavfallet.  Disse vil bli tømt samtidig med pappdunkene, dvs. hver 4. uke.  Plasten, som skal være skylt i vann og kastes uten for eksempel matrester, legges i plastposer på samme måte som vi gjør med vanlig restavfall. Plassen i kjelleren er begrenset, så det gjør at vi må levere tilbake en grønn og en grå dunk for å få plass til to nye plastdunker.  (For egen regning legger jeg til at Birkenes kommune, hvor jeg bodde før, hadde plastinnsamling.  Erfaringen derfra er at plasten, mye matemballasje, utgjør en overraskende stor del av søpla vår).  Styret skal sørge for at dere får beskjed når dunkene byttes ut og plastinnsamlingen starter.   Mer informasjon kan dere finne på  

http://avfallsor.no/innsamling/dunker-og-sortering/ny-henteordning-for-plastemballasje/.

Noen kommer og noen går.  Også i 2017 har noen av leilighetene i sameiet vårt skiftet eiere.  Det er hyggelig at ingen av leilighetene pr. dags dato står tomme.  Vi ønsker dere som har flyttet inn i år, velkommen til Lahelle. 

En riktig god jul og et godt nytt år.   

På vegne av styret,

21. desember 2017

Vaktmestertjenester Kristiansand AS har meldt fra om de fra 6. november bytter leverandør til å gjøre renholdsjobben her.  Det nye firmaet heter Brabo Sør AS. Vaktmesteren v/Tore Nystad opplyser at de skal gjøre sitt beste for at det ikke skal merkes for oss beboere.  

Åse B. Egerhei 

 

 

 

 

 

 

 

Lahelle, 6. november 2017

PS Bildet denne gang viser Roys båt i "hardt vær" under flommen.  

 

Dugnad

Frammøtet på dugnaden 12. september var veldig bra.  Været så ikke lovende ut tidligere på dagen, men regnet holdt seg borte for en stakket stund.  Alt arbeidet som hagekomitèen hadde planlagt, ble gjort på rekordtid. For å slippe at noen får ekstra belastninger med klipping av hekker/busker utenom dugnadsdagene, bes hagekomitèen v/Svein Lohna kontaktet før arbeidet settes i gang.    

Kontroll av gass- og ventilasjonsanlegget

Vi minner om kontrollene som blir den 27. og 28. september.  Alle skal ha fått mail om tidspunktene.

Skilt på garasjeporten

er satt opp for å minne oss på at vi må ha «øyne i nakken» når vi passerer porten.  Nok ei gang minner vi også om at vi må være påpasselige med at vi ikke åpner inngangsdørene uten å være sikre på hvem som vil inn. 

Salg av MC-plass i garasjen / sykkelparkering

MC-plassen ved siden av bilplassen til leilighet nr. 29 ble i sin tid kjøpt av sameiet vårt fra Kruse Smith.  Styret har vedtatt å selge denne plassen til innehaveren av nr. 29.   Syklene som er parkert der må bort, men styret vil se etter en annen mulighet til å parkere sykler i garasjen.

Styret, 24. september 2017 

 

Utbedringsarbeidet på blikkplatene nærmer seg fullføring.  I den forbindelse må vi be alle dere beboere om å sjekke deres egne terrasser for mulige bobler som enda ikke er reparert.

 

Dersom noen finner slike områder bes de merket, og melding sendes om hvilken leilighet.  Dere må gjerne sende med et bilde som viser området.  

 

Vi må ha tilbakemelding, uansett om det finnes bobler eller ikke.  Frist for rapportering er 20. september 2017.  Svar kan sendes til Åse, asebuli@online.no, eventuelt Gunnar Skaar, gunnar.skaar@invest-sor.no.

 

Styret, 14. september 2017 

 

 

Låsing av dører

Fra en beboer er det kommet oppfordring om at vi alle må være påpasselige med å låse dørene inn til gangene hvor bodene ligger.  Bakgrunnen er at det skal ha forekommet innbrudd i kjellerboder flere steder i omegnen.  Det er også viktig å se til at det ikke kommer inn uvedkommende når garasjeporten lukkes etter innkjøring.  

Dugnad

Dugnadskomitèen inviterer til dugnad 12. september.  Dugnaden er i utgangspunktet for de som ikke kunne delta ved vårens dugnad, men det er også anledning for andre til å delta. 

Ledige garasjeplasser

Sameiet har fortsatt garasjeplasser som ikke er utleid.  Hvis noen har behov, gjør styret oppmerksom på at det er mulighet for leie av plasser.

Lahelle, 2. august 2017 

NB!  Det står flere brannslukkingsapparater i kjelleren som ikke er  hentet.   

Låsing av dører

Fra en beboer er det kommet oppfordring om at vi alle må være påpasselige med å låse dørene inn til gangene hvor bodene ligger.  Bakgrunnen er at det skal ha forekommet innbrudd i kjellerboder flere steder i omegnen.  Det er også viktig å se til at det ikke kommer inn uvedkommende når garasjeporten lukkes etter innkjøring.  

Dugnad

Dugnadskomitèen inviterer til dugnad 12. september.  Dugnaden er i utgangspunktet for de som ikke kunne delta ved vårens dugnad, men det er også anledning for andre til å delta. 

Ledige garasjeplasser

Sameiet har fortsatt garasjeplasser som ikke er utleid.  Hvis noen har behov, gjør styret oppmerksom på at det er mulighet for leie av plasser.

Lahelle, 2. august 2017 

NB!  Det står flere brannslukkingsapparater i kjelleren som ikke er  hentet.   

Viktig beskjed: 

LOS har meldt at det blir strømstans

søndag 21. mai fra kl. 22.00 til kl. 02.00

Årets dugnad

Været den 3. mai var som skapt for dugnadsinnsats, og den gikk av stabelen med veldig godt frammøte og god arbeidslyst. Endelig kunne vi ha den sosiale delen i atriet mellom byggene. Den har som de fleste kjenner til, vært tilbrakt både i sola ved nabobygget og i kjelleren.  Hagekomitèen hadde god styring på arbeidet som skulle gjøres, og som vanlig var Carl Glastad chef for grillpølsene. Det er lagt inn noen bilder i "Fotoalbum". (Tekstbildet er levert av Carl og viser Lahelle i 1910).

Lahelle 4. mai 2017.    

Sameiemøtet 2017.

Datoen for møtet er den 25. april kl. 18.00 på Toldloftet.  (For dere som er nyinnflyttede, er det inngang til lokalet i Havnegata mellom Tollbua og Oskar Pedersen). Innkallingen vil bli lagt i postkassene.

Utbedring av blikkplater

Arbeidet som gjenstår og som stort sett gjelder terrassene innvendig, vil bli påbegynt i mai.  Plenen ved nr. 35 som delvis ble ødelagt av liften, vil bli reparert.

Dugnad

Styret vedtok at vårens dugnad vil bli holdt den 3. mai 2017.  Nærmere beskjed kommer, men sett gjerne av datoen allerede nå.

Sykkelparkering

På grunn av nærhet til bilplasser, henstilles det om at sykler som ikke er eller har vært i bruk på lenge, fjernes fra MC-plassen innerst i garasjen.  Der hvor det er mulig å komme ut med sykkelen mellom bilene, kan sykkelen parkeres bak bilen på egen parkeringsplass. 

Styret, 16. mars 2017

Nyeste kommentarer

14.10 | 10:21

Hei ble dampbåten ds Skjærgaard bygget her og satt inn i rute på Fl...

07.07 | 11:26

Kjære gode Åse, takk for de flotte bildene, fra dugnaden og det hyggelige s...

31.07 | 15:56

Hei. Så moro å lese historien fra min barndoms oppvekststed,Lahe...

20.12 | 11:36

Hei Åse. ville bare ønske deg og Tom e3n riktig God Jul. Klem fra Vilma og...